cách tạo mật khẩu vpbank

Để tạo mật khẩu VPBank, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Truy cập vào trang đăng nhập của VPBank tại địa chỉ https://ebank.vpbank.com.vn/.

  2. Nhập số tài khoản và mật khẩu tạm thời được cấp vào các ô tương ứng và click ‘Đăng nhập’.

  3. Chọn mục “Cài đặt mật khẩu” trên trang thông tin tài khoản.

  4. Nhập mật khẩu mới của bạn vào các ô tương ứng theo yêu cầu về độ dài và độ phức tạp.

  5. Nhập lại mật khẩu mới và click “Xác nhận” để hoàn tất quá trình tạo mật khẩu.

Lưu ý: VPBank yêu cầu mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Bạn cần đảm bảo mật khẩu được tạo là mật khẩu mạnh và không được chia sẻ cho bất kỳ ai để bảo đảm an toàn thông tin tài khoản.

Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo được mật khẩu VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *