đăng ký vpbank dưới 18 tuổi

Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký tài khoản tại VPBank, bạn sẽ cần có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ trước khi tiến hành thủ tục đăng ký. Thủ tục đăng ký tài khoản dưới 18 tuổi tại VPBank thường tương tự như thủ tục đăng ký của người trưởng thành, bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Trong quá trình đăng ký, bạn cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết như: giấy tờ xác nhận thư tín dụng hoặc giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của bố mẹ hoặc người giám hộ; giấy tờ xác nhận địa chỉ (hộ khẩu, giấy tờ đăng ký kết hôn, hoặc hóa đơn tiền điện).

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin đăng ký

Bạn hoàn tất việc điền đầy đủ thông tin trong mẫu đăng ký tài khoản của VPBank. Bạn cần chú ý rằng các điều kiện và chính sách đăng ký tài khoản VPBank dành cho người dưới 18 tuổi có thể khác so với người trưởng thành.

Bước 3: Ký tên bố mẹ hoặc người giám hộ

Khi hoàn tất việc điền thông tin đăng ký, bạn cần ký tên của bố mẹ hoặc người giám hộ vào mẫu đăng ký để xác nhận sự đồng ý tham gia giao dịch tài khoản tại VPBank.

Bước 4: Gửi hồ sơ và chờ phê duyệt

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn cần gửi hồ sơ tài khoản đăng ký của mình đến VPBank để chờ xác nhận và phê duyệt. Thời gian phê duyệt đơn đăng ký có thể mất vài ngày đến vài tuần tùy thuộc vào quy trình xử lý của VPBank.

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để tiến hành các giao dịch tài chính một cách bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *