đăng ký vpbank nhận tiền

Để đăng ký nhận tiền vào tài khoản VPBank, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra thông tin tài khoản của mình, bao gồm số tài khoản và mã số ngân hàng VPBank.

  2. Cung cấp số tài khoản và mã số ngân hàng VPBank cho người gửi tiền. Nếu người gửi tiền chưa biết mã số ngân hàng của VPBank, bạn có thể đưa cho họ mã số ngân hàng là 608.001.26.

  3. Truy cập vào trang web của VPBank hoặc sử dụng ứng dụng di động để kiểm tra số dư trong tài khoản của mình định kỳ để đảm bảo rằng các khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của bạn.

Lưu ý rằng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản VPBank, bạn nên tuân thủ các quy định, điều kiện và các khoản phí áp dụng của ngân hàng để tránh các sai sót và mất mát tài sản. Bạn cũng nên liên hệ với đường dây chăm sóc khách hàng của VPBank để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ và sản phẩm của ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *