độ tuổi đăng ký mbbank online

Độ tuổi để đăng ký tài khoản MBBank Online là từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên, bạn có thể đăng ký tài khoản MBBank Online để sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, như truy cập tài khoản, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mở tài khoản tiết kiệm và nhiều dịch vụ khác.

Để đăng ký tài khoản MBBank Online, bạn có thể truy cập trang web của MBBank, hoặc tải ứng dụng MBBank Mobile Banking trên điện thoại của bạn và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu bạn còn dưới 18 tuổi, bạn không thể đăng ký tài khoản MBBank Online một cách độc lập. Tuy nhiên, nếu bạn có người thân trên 18 tuổi có tài khoản MBBank, bạn có thể được ủy quyền và được sử dụng tài khoản trực tuyến của họ để thực hiện các giao dịch trên internet banking hoặc mobile banking của MBBank.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *