mật khẩu mbbank hợp lệ

Để đảm bảo an toàn tài khoản của bạn, bạn nên sử dụng mật khẩu MBBank hợp lệ. Dưới đây là một số yêu cầu mật khẩu của MB Bank:

  1. Độ dài tối thiểu 8 ký tự và tối đa 16 ký tự.
  2. Bao gồm các từ tiếng Anh hoa thường, số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @, #, $).
  3. Không chứa tên đăng nhập, tên đầy đủ, ngày sinh, hoặc các thông tin dễ đoán khác.
  4. Không sử dụng mật khẩu giống với tài khoản email hoặc tài khoản trên các mạng xã hội.

Khi tạo mật khẩu mới, bạn nên lưu ý đến các yêu cầu trên để tạo ra một mật khẩu đủ mạnh và an toàn. Ngoài ra, bạn cũng nên đổi mật khẩu định kỳ và không nên chia sẻ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai khác. Nếu bạn nghi ngờ rằng tài khoản của mình đã bị đánh cắp, hãy đổi mật khẩu ngay lập tức và thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *