tài khoản cashback cake

Cashback Cake là một chương trình khuyến mãi của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng. Khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán, họ sẽ được hoàn trả một khoản tiền nhất định lại từ VietinBank qua chương trình Cashback Cake.

Để đăng ký tham gia chương trình Cashback Cake, khách hàng cần đăng ký trên website chương trình và liên kết thẻ tín dụng của mình với tài khoản trước khi sử dụng để thanh toán. Sau đó, khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán tại các cửa hàng hoặc trên các trang web tham gia chương trình, họ sẽ được hoàn trả một phần tiền thanh toán theo tỷ lệ nhất định được quy định trước.

Các khoản hoàn tiền này được tích lũy trong tài khoản Cashback Cake của khách hàng và có thể được rút về tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Cashback Cake là một chương trình khuyến mãi hấp dẫn của VietinBank, giúp các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng có thêm cơ hội tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *